Wersja obowiązująca z dnia

Mrągowo, dnia 15.11.2023r. Protokół Spisany w dniu 15 listopada 2023r. z pierwszego publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 354/7

Mrągowo, dnia 15.11.2023r.

P r o t o k ó ł

Spisany w dniu 15 listopada 2023r. z pierwszego publicznego przetargu nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 354/7 o powierzchni 0,3015ha położonej w obrębie Muntowo, zapisanej w Księdze Wieczystej Nr OL1M/00014144/3 .

Komisja w składzie:

1. Adriana Rokosz Przewodnicząca Komisji

2. Danuta Małkowska członek Komisji

3. Wojciech Trawiński członek Komisji

Stwierdzają, że przetarg został ogłoszony prawidłowo.

Nie doszedł do skutku z powodu braku chętnych do nabycia nieruchomości.

Stwierdzono brak wpłaty wadium.

Na tym protokół zakończono.

Podpisy Komisji Przetargowej

1. ..............................................

2. ..............................................

3. ..............................................

 

Załączniki