Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – budowa sieci elektroenergetycznej kablowej nN 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na częściach działek nr: 146/10, 462 w obrębie geodezyjnym Grabowo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.29.2023

Treść informacji: w załączeniu plik doc

Załączniki