Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (budowa odcinka sieci wodociągowej i odcinka sieci kanalizacyjnej) na części działki ewidencyjnej nr 465/5 obręb geodezyjny 12-Marcinkowo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.28.2023.

Treść informacji: w załączeniu plik doc.

Załączniki