Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wydanym postanowieniu – zawieszenie postępowania –budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” nr MRA2301A, na działce ewidencyjnej nr 24, obręb geodezyjny 13-Mierzejewo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.24.2022

Treść informacji: w załączeniu plik doc

Załączniki