Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wydanej decyzji – budowa sieci kablowej elektroenergetycznej nn 0,4kV wraz ze złączem kablowo-pomiarowym na częściach działek ewidencyjnych nr: 297/5, 300/1 w obrębie geodezyjnym Grabowo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.28.2022

Treść informacji: w załączeniu plik doc.

Załączniki