Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie geodezyjnym Notyst Mały, gmina Mrągowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko. Znak sprawy: IPP.6722.1.2019

Treść informacji: w załączeniu plik pdf.

Załączniki