Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Kto odbiera odpady z terenu Gminy Mrągowo

Ogłoszono przez Marcin Banach

Utylizacją zużytych folii rolniczych

Utylizacją zużytych folii rolniczych

Folii rolniczych, sznurka oraz siatki powstających wskutek prowadzenia działalności rolniczej, nie można zaklasyfikować jako odpady komunalne. W związku z tym nie mogą one być odbierane w ramach wnoszonej opłaty za odbiór odpadów komunalnych. Zatem posiadacz tych odpadów jest zobowiązany do ich zagospodarowania zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2020 poz. 797). Na podstawie art. 22 ustawy o odpadach koszty gospodarowania odpadami są ponoszone przez pierwotnego wytwórcę odpadów lub przez obecnego lub poprzedniego posiadacza odpadów. W związku z powyższym rolnik będący wytwórcą odpadów ma obowiązek na własny koszt zagospodarować te odpady, np. przez zlecenie tych czynności podmiotowi posiadającemu odpowiednie zezwolenie na zbieranie lub przetwarzanie odpadów.

Dlatego tego Urząd Gminy Mrągowo informuje, że odpady pochodzące z produkcji rolniczej (gospodarstw rolnych) takie jak: folie rolnicze, siatki, sznurki mogą być odbierane, za odpłatnością, po wcześniejszym osobistym zgłoszeniu i uzgodnieniu przez następujące firmy:

PPHU IWA Janusz Iwaniów

ul. Tracka 5, 10-364 Olsztyn

tel. 602 181 841

EKO-PRIMA

ul. Leśna 6, 12-200 Pisz

tel. 519 785 926

 

JARES Jarosław Białobrzeski

11-011 Sętal

tel. 601 653 268

 

ADAMEX Ewa Miłoszewska

Leszno 65

06-300 Przasnysz

tel. 885 173 717, 797 417 716

Przygotowana do odbioru folia musi być czysta, posortowana wg rodzajów, zwinięta lub złożona, pozbawiona siatek i sznurków.

Mrągowo, dnia 12.05.2020 r.

JG

Załączniki:

  • Folie

    : 259.59 KB