Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Obwieszczenia celu publicznego

Ogłoszono przez Marcin Banach

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – budowa gazociągu średniego ciśnienia z rur PE dn 63 mm wraz z przyłączem gazu średniego ciśnienia z rur PE dn 32 mm. Teren inwestycji stanowią działki ewidencyjne nr: 420/1, 420/2, 19/1, 420/7, 420/14 w obrębie geodezyjnym 12-Marcinkowo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.14.2019

Załączniki: