Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Wykaz nieruchomości do sprzedaży/dzierżawy

Ogłoszono przez Marcin Banach

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY WÓJT GMINY MRĄGOWO informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.):

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI DO SPRZEDAŻY

 

WÓJT GMINY MRĄGOWO

 

informuje, że w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo został wywieszony na okres 21 dni wykaz  nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na podstawie ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( jedn. tekst: Dz. U. z 2018r., poz. 2204 z późn. zm.):

  1. udział 94/200 części w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym znajdującym się na działce Nr 57 obręb Wierzbowo, zapisanej w KW Nr OL1M/00013363/7, sprzedaż bezprzetargowa na rzecz najemcy.
  2. działka Nr 1/4 o pow. 147m2 obręb 4 Miasto Mrągowo, zapisanej w KW Nr OL1M/00009859/0, sprzedaż udziału ½ części budynku usługowego wraz z użytkowaniem wieczystym gruntu w przetargu nieograniczonym.

 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami wynosi sześć tygodni licząc od dnia wywieszenia wykazu.

Bliższych informacji na temat wyżej opisanych nieruchomości udziela Referat RBK Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, pok. Nr 10, tel. (089)741 29 24 wew. 207.

 

 

Wójt Gminy Mrągowo

   (-) Piotr Piercewicz