Wersja obowiązująca z dnia

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo

 
 

Lp.

Nazwa opracowania

Uchwała Rady Gminy Mrągowo

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym

1.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gm. Mrągowo obejmująca Obszar Działek 79 i 78/8 w Obrębie Kiersztanowo

Uchwała Nr XXI/137/96 z dnia 27 czerwca 1996r.

Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 30 z dnia 16 sierpnia 1996r., poz. 315

2.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Rekreacyjnej w Kiersztanowie gm. Mrągowo

Wyżej wymieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został zmieniony. Obwiązują ustalenia planu Nr 53 (tabela)

Uchwała Nr XXXI/216/97 z dnia 23 września 1997r.

Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 30 z dnia 31 października 1997r.

3.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Mrągowo w Obrębie Grabowo

Uchwała Nr XXXI/217/97 z dnia 23 września 1997r.

Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 30 z dnia 31 października 1997r.poz.423

4.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gm. Mrągowo w Obrębie Kiersztanowo dz. nr 178/3, 178/4

Uchwała Nr XXVIII/195/97 z dnia 21 kwietnia 1997r.

Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 19 z dnia 09 czerwca 1997r., poz. 245

5.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gm. Mrągowo w obrębie Użranki

Uchwała Nr XXXIX/277/98 z dnia 22 kwietnia 1998r.

Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 11 z dnia 27 maja 1998r., poz. 152

6.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Rekreacyjnych „Góra Czterech Wiatrów” w obrębie Probark gmina Mrągowo

Uchwała Nr VI/34/98 z dnia 30 grudnia 1998r.

Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 6 z dnia 05 lutego 1999r., poz. 33

7.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mrągowo obręb Bagienice Małe

Uchwała Nr XIII/91/99 z dnia 10 września 1999r.

Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 67 z dnia 12 października 1999r., poz. 1107

8.

Zmiana Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Kosewo gm. Mrągowo

Uchwała Nr XVIII/131/2000 z dnia 6 marca 2000r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 19 z dnia 22 marca 2000r., poz. 296

9.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Turystycznej w Troszczykowie Gm. Mrągowo

Uchwała Nr XXVI/180/2000 z dnia 24 listopada 2000r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 3 z dnia 18 stycznia 2001r., poz. 40

10.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo w rejonie wsi Zawada, obręb Śniodowo

Uchwała Nr XXXII/236/2001 z dnia 24 maja 2001r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 56 z dnia 06 lipca 2001r., poz. 912

11.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w m. Lasowiec gm. Mrągowo

Uchwała Nr XL/294/2001 z dnia 14 grudnia 2001r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 12 z dnia 28 stycznia 2002r., poz. 229

12.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mrągowo w Miejscowości Nowe Bagienice

Uchwała Nr XXXVIII/276/2001 z dnia 26 października 2001r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 2 z dnia 11 stycznia 2002r., poz. 33

13.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Rekreacyjnych nad jez. Juno w obrębie Szestno gm. Mrągowo

Uchwała Nr XLIII/311/02 z dnia 12 kwietnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 55 z dnia 07 maja 2002r., poz. 873

14.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kosewo gmina Mrągowo

Uchwała Nr XLV/332/2002 z dnia 20 czerwca 2002r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 102 z dnia 21 sierpnia 2002r., poz. 1543

15.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo w obrębie Kiersztanowo dz. Nr 87/2

Uchwała Nr XLV/333/02 z dnia 20 czerwca 2002r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 93 z dnia 01 sierpnia 2002r., poz. 1429

16.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mrągowo we wsi Kiersztanowo dz. nr 66/1, 66/2

Uchwała Nr XLVI/345/2002 z dnia 19 lipca 2002r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 3 września 2002r., poz. 1648

17.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Części Zachodniej Miejscowości Kiersztanowo gmina Mrągowo

Uchwała Nr XLVIII/360/2002 z dnia 20 września 2002r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 147 z dnia 15 listopada 2002r., poz. 2029

18.

Miejscowy Pan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Siedliskowej w Miejscowości Popowo Salęckie, gmina Mrągowo

Uchwała nr XLIX/363/02 z dnia 10 października 2002r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 149 z dnia 19 listopada 2002r., poz. 2047

19.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Rekreacyjnych nad jez. Juno w obrębie Szestno. Gmina Mrągowo (Dz.nr 198/2)

Uchwała Nr V/41/2003 z dnia 21 lutego 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 32 z dnia 17 marca 2003r., poz. 461

20.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Części Południowo – Zachodniej Miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr V/42/2003 z dnia 21 lutego 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 32 z dnia 17 marca 2003r., poz. 462

21.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkalno-Usługowej w Miejscowości Popowo Salęckie, gm. Mrągowo

Uchwała Nr VIII/59/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 72 z dnia 30 maja 2003r., poz. 1084

22.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Zabudowy Mieszkalno-Pensjonatowej w Śniodowie, gmina Mrągowo

Uchwała Nr XII/88/2003 z dnia 20 października 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 178 z dnia 21 listopada 2003r., poz. 2149

23.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Rekreacji Indywidualnej w obrębie Wyszembork , gm. Mrągowo

Uchwała Nr XII/89/2003 z dnia 20 października 2003r

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 178 z dnia 21 listopada 2003r., poz. 2150

24.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkaniowej w obrębie Młynowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr XII/90/2003 z dnia 20 października 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 178 z dnia 21 listopada 2003r., poz. 2151

25.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Zabudowy Mieszkalnej i Usługowo-Turystycznej w Obrębie Geodezyjnym Polska Wieś w Gminie Mrągowo

Uchwała Nr XII/91/2003 z dnia 20 października 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 178 dnia 21 listopada 2003r., poz. 2152

26.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkaniowej w Marcinkowie, gm. Mrągowo

Uchwała Nr XIII/99/03 z dnia 21 listopada 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 2 z dnia 08 stycznia 2004r., poz. 21

27.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Części wsi Kosewo Gm. Mrągowo

Uchwała Nr XV/116/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 40 z dnia 26 marca 2004r., poz. 497

28.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Zabudowy Mieszkaniowej w m. Śniadowo, Gmina Mrągowo

Uchwała Nr XXVI/208/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 17 z dnia 17 lutego 2005r., poz. 300

29.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Zabudowy Rekreacyjnej w m. Śniadowo, Gmina Mrągowo

Uchwała Nr XXXVII/296/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 30 z dnia 24 lutego 2006r., poz. 666

30.

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, Gmina Mrągowo

Uchwała Nr XVIII/135/08 z dnia 2 czerwca 2008r.

Dz. Urz. Woj. War-Maz. Nr 115 z dnia 25 lipca 2008r., poz. 1927

31.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkaniowej we wsi Zawada Gmina Mrągowo

Uchwała Nr XXXVI/312/10 z dnia 26 maja 2010r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 102 z dnia 12 lipca 2010r. poz.1531

32.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu o numerach geodezyjnych 365/3 i 365/2 w Obrębie Polska Wieś, Gmina Mrągowo

Uchwała Nr XXXVI/311/10 z dnia 26 maja 2010r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 121 z dnia 11 sierpnia 2010r. poz.7162

33.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów w obrębie Probark Gmina Mrągowo

Uchwała Nr V/42/11 z dnia 13 kwietnia 2011r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 66 z dnia 31 maja 2011r. poz.1086

34.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkalno-Rekreacyjnej w m. Śniadowo Gmina Mrągowo

Uchwała Nr VI/58/11 z dnia 16 maja 2011 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr.78 z dnia 20 czerwca 2011r. poz.1347

35.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego działek o nr.geodezyjnych 326/3 i 326/5 w obrębie Kiersztanowo Gmina Mrągowo

Uchwała Nr V/43/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 80 z dnia 22 czerwca 2011r. poz. 1391

36.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w m. Marcinkowo obręb Marcinkowo Gmina Mrągowo

Uchwała Nr VI/57/11 z dnia 16 maja 2011r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 80 z dnia 22 czerwca 2011r. poz. 1411

37.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Kosewo Gmina Mrągowo

Uchwała Nr VI/56/11 z dnia 16 maja 2011

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 85 z dnia 01 lipca 2011r. poz.1493

38.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Zabudowy Rekreacji Indywidualnej w m.Probark Gmina Mrągowo

Uchwała Nr VIII/74/11 z dnia 20 lipca 2011r. w m.Probark

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 124 z dnia 01 września 2011r.poz.2080

39.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Muntowo Gmina Mrągowo

Uchwała Nr VIII/75/11 z dnia 20 lipca 2011r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 128 z dnia 8 września 2011r. poz. 2098

40.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Kosewo w obr. Kosewo Gmina Mrągowo

Uchwała Nr VIII/76/11 z dnia 20 lipca 2011r..

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 128 z dnia 8 września 2011r. poz.2099

41.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Rekreacyjnych „Góra Czterech Wiatrów” w obrębie geodezyjnym Probark Gmina Mrągowo

Uchwała Nr VII/67/11 z dnia 20 czerwca 2011r..

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr
105 z dnia 29 lipca 2011 r. poz.1747

42.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, Gmina Mrągowo

Uchwała Nr XVII/165/12 z dnia 30 maja 2012r.

Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z dn. 25 czerwca 2012 r. poz.1919

43.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno – rekreacyjnej w miejscowości Czerwonki, obręb Muntowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr XXIX/293/13 z dnia 5 września 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 18 października 2013 r. poz. 2891

44.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr XLI/404/14 z dnia 6 listopada 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 04 grudnia 2014 r. poz. 3977

45.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lasowiec, gmina Mrągowo

Uchwała Nr III/8/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 29 stycznia 2015 r. poz. 442

46.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr V/32/15 z dnia 26 lutego 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 31 marca 2015 r. poz. 1180

47.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w Kiersztanowie, Gmina Mrągowo

Uchwała Nr X/77/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 19 października 2015 r. poz. 3642

48.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Muntowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr X/78/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 19 października 2015 r. poz. 3643

49.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych „Góra Czterech Wiatrów” w obrębie geodezyjnym Probark, gmina Mrągowo

Uchwała Nr XV/129/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 08 lutego 2016 r. poz. 705

50.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy handlowo-usługowej w obrębie Marcinkowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr XXIV/195/16 Rady Gminy Mrągowo z dnia 19 września 2016 r.

Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dn. 17 października 2016 r., poz. 3994.

51.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo

Uchwała nr XXVI/214/16 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 listopada 2016 r.

Dz. Urz. Woj. War.-Maz. 2017.240
Ogłoszony: 11.01.2017

52.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Lembruk w obrębie Kiersztanowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr XXXVIII/290/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dn. 27 października 2017 r., poz. 4219

53.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w Kiersztanowie gm. Mrągowo

Dla niniejszego dokumentu w dniu 14 sierpnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko- Mazurski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.315.2018

Uchwała Nr
L/378/18 z dnia
27 czerwca 2018 r.

Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 14 sierpnia 2018 r., poz. 3619

Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 14 sierpnia 2018 r., poz. 3620

54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo. Uchwała Nr XXIX/212/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 30 września 2020 r., poz. 3951
55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacji indywidualnej w miejscowości Probark, gmina Mrągowo Uchwała Nr XXX/217/20 z dnia 23
września 2020 r.
Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 5 listopada 2020 r., poz. 4452
56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Góry Czterech Wiatrów” w obrębie geodezyjnym Probark, gmina Mrągowo - działki ew. nr: 456/2, 479, 451, 452/1, 452/2, 452/3, 449, 448/12 Uchwała Nr XXXI/233/20 z dnia 26 października 2020 r. Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 17 grudnia 2020 r., poz. 5199
57. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo Uchwała Nr XLVIII/368/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 23 lutego 2022 r., poz. 889
58.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego w obrębie geodezyjnym Polska Wieś, gmina Mrągowo

Dla niniejszego dokumentu w dniu 27 czerwca 2022 r. Wojewoda Warmińsko- Mazurski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.281.2022

Uchwała Nr LV/429/22 z dnia 25 maja 2022 r.

Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 30 czerwca 2022 r. poz. 2979

Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 30 czerwca 2022 r. poz. 2980

 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo dostępne są do przeglądania na portalau mapowym:
System Informacji przestrzennej Urzędu Gminy Mrągowo:
http://mragowo.e-mapa.net/
System Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Mrągowo ma charakter wyłącznie poglądowy. Udostępnione informacje wraz z
wygenerowanymi mapami i zestawieniami nie mogą służyć jako dowody w postępowaniach administracyjnych i innych.
 

Załączniki