Wersja obowiązująca z dnia

Obowiązujące miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego Gminy Mrągowo.

Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo

(pliki do planów znajdują się pod tabelą jako załączniki)

 

Lp.

Nazwa opracowania

Uchwała Rady Gminy Mrągowo

Ogłoszenie w Dzienniku Urzędowym

1.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gm. Mrągowo obejmująca Obszar Działek 79 i 78/8 w Obrębie Kiersztanowo

Uchwała Nr XXI/137/96 z dnia 27 czerwca 1996r.

Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 30 z dnia 16 sierpnia 1996r., poz. 315

2.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Rekreacyjnej w Kiersztanowie gm. Mrągowo

Wyżej wymieniony miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego został zmieniony. Obwiązują ustalenia planu Nr 53 (tabela)

Uchwała Nr XXXI/216/97 z dnia 23 września 1997r.

Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 30 z dnia 31 października 1997r.

3.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gm. Mrągowo w Obrębie Grabowo

Uchwała Nr XXXI/217/97 z dnia 23 września 1997r.

Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 30 z dnia 31 października 1997r.poz.423

4.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gm. Mrągowo w Obrębie Kiersztanowo dz. nr 178/3, 178/4

Uchwała Nr XXVIII/195/97 z dnia 21 kwietnia 1997r.

Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 19 z dnia 09 czerwca 1997r., poz. 245

5.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gm. Mrągowo w obrębie Użranki

Uchwała Nr XXXIX/277/98 z dnia 22 kwietnia 1998r.

Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego Nr 11 z dnia 27 maja 1998r., poz. 152

6.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Rekreacyjnych „Góra Czterech Wiatrów” w obrębie Probark gmina Mrągowo

Uchwała Nr VI/34/98 z dnia 30 grudnia 1998r.

Dz. Urz. Woj. Warm. - Maz. Nr 6 z dnia 05 lutego 1999r., poz. 33

7.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mrągowo obręb Bagienice Małe

Uchwała Nr XIII/91/99 z dnia 10 września 1999r.

Dz. Urz. Woj. Warm. – Maz. Nr 67 z dnia 12 października 1999r., poz. 1107

8.

Zmiana Miejscowego Planu Szczegółowego Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Kosewo gm. Mrągowo

Uchwała Nr XVIII/131/2000 z dnia 6 marca 2000r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 19 z dnia 22 marca 2000r., poz. 296

9.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Turystycznej w Troszczykowie Gm. Mrągowo

Uchwała Nr XXVI/180/2000 z dnia 24 listopada 2000r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 3 z dnia 18 stycznia 2001r., poz. 40

10.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego pod nazwą zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo w rejonie wsi Zawada, obręb Śniodowo

Uchwała Nr XXXII/236/2001 z dnia 24 maja 2001r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 56 z dnia 06 lipca 2001r., poz. 912

11.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego w m. Lasowiec gm. Mrągowo

Uchwała Nr XL/294/2001 z dnia 14 grudnia 2001r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 12 z dnia 28 stycznia 2002r., poz. 229

12.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Mrągowo w Miejscowości Nowe Bagienice

Uchwała Nr XXXVIII/276/2001 z dnia 26 października 2001r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 2 z dnia 11 stycznia 2002r., poz. 33

13.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Rekreacyjnych nad jez. Juno w obrębie Szestno gm. Mrągowo

Uchwała Nr XLIII/311/02 z dnia 12 kwietnia 2002r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 55 z dnia 07 maja 2002r., poz. 873

14.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego wsi Kosewo gmina Mrągowo

Uchwała Nr XLV/332/2002 z dnia 20 czerwca 2002r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 102 z dnia 21 sierpnia 2002r., poz. 1543

15.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo w obrębie Kiersztanowo dz. Nr 87/2

Uchwała Nr XLV/333/02 z dnia 20 czerwca 2002r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 93 z dnia 01 sierpnia 2002r., poz. 1429

16.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego gminy Mrągowo we wsi Kiersztanowo dz. nr 66/1, 66/2

Uchwała Nr XLVI/345/2002 z dnia 19 lipca 2002r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 3 września 2002r., poz. 1648

17.

Plan Zagospodarowania Przestrzennego Części Zachodniej Miejscowości Kiersztanowo gmina Mrągowo

Uchwała Nr XLVIII/360/2002 z dnia 20 września 2002r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 147 z dnia 15 listopada 2002r., poz. 2029

18.

Miejscowy Pan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Siedliskowej w Miejscowości Popowo Salęckie, gmina Mrągowo

Uchwała nr XLIX/363/02 z dnia 10 października 2002r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 149 z dnia 19 listopada 2002r., poz. 2047

19.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Rekreacyjnych nad jez. Juno w obrębie Szestno. Gmina Mrągowo (Dz.nr 198/2)

Uchwała Nr V/41/2003 z dnia 21 lutego 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 32 z dnia 17 marca 2003r., poz. 461

20.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Części Południowo – Zachodniej Miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr V/42/2003 z dnia 21 lutego 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 32 z dnia 17 marca 2003r., poz. 462

21.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkalno-Usługowej w Miejscowości Popowo Salęckie, gm. Mrągowo

Uchwała Nr VIII/59/2003 z dnia 28 kwietnia 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 72 z dnia 30 maja 2003r., poz. 1084

22.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Zabudowy Mieszkalno-Pensjonatowej w Śniodowie, gmina Mrągowo

Uchwała Nr XII/88/2003 z dnia 20 października 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 178 z dnia 21 listopada 2003r., poz. 2149

23.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Rekreacji Indywidualnej w obrębie Wyszembork , gm. Mrągowo

Uchwała Nr XII/89/2003 z dnia 20 października 2003r

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 178 z dnia 21 listopada 2003r., poz. 2150

24.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkaniowej w obrębie Młynowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr XII/90/2003 z dnia 20 października 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 178 z dnia 21 listopada 2003r., poz. 2151

25.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Zabudowy Mieszkalnej i Usługowo-Turystycznej w Obrębie Geodezyjnym Polska Wieś w Gminie Mrągowo

Uchwała Nr XII/91/2003 z dnia 20 października 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 178 dnia 21 listopada 2003r., poz. 2152

26.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkaniowej w Marcinkowie, gm. Mrągowo

Uchwała Nr XIII/99/03 z dnia 21 listopada 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 2 z dnia 08 stycznia 2004r., poz. 21

27.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Części wsi Kosewo Gm. Mrągowo

Uchwała Nr XV/116/2003 z dnia 30 grudnia 2003r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 40 z dnia 26 marca 2004r., poz. 497

28.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Zabudowy Mieszkaniowej w m. Śniadowo, Gmina Mrągowo

Uchwała Nr XXVI/208/2004 z dnia 30 grudnia 2004r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 17 z dnia 17 lutego 2005r., poz. 300

29.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Zabudowy Rekreacyjnej w m. Śniadowo, Gmina Mrągowo

Uchwała Nr XXXVII/296/2005 z dnia 30 grudnia 2005r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 30 z dnia 24 lutego 2006r., poz. 666

30.

Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, Gmina Mrągowo

Uchwała Nr XVIII/135/08 z dnia 2 czerwca 2008r.

Dz. Urz. Woj. War-Maz. Nr 115 z dnia 25 lipca 2008r., poz. 1927

31.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkaniowej we wsi Zawada Gmina Mrągowo

Uchwała Nr XXXVI/312/10 z dnia 26 maja 2010r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 102 z dnia 12 lipca 2010r. poz.1531

32.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu o numerach geodezyjnych 365/3 i 365/2 w Obrębie Polska Wieś, Gmina Mrągowo

Uchwała Nr XXXVI/311/10 z dnia 26 maja 2010r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 121 z dnia 11 sierpnia 2010r. poz.7162

33.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów w obrębie Probark Gmina Mrągowo

Uchwała Nr V/42/11 z dnia 13 kwietnia 2011r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 66 z dnia 31 maja 2011r. poz.1086

34.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Zabudowy Mieszkalno-Rekreacyjnej w m. Śniadowo Gmina Mrągowo

Uchwała Nr VI/58/11 z dnia 16 maja 2011 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr.78 z dnia 20 czerwca 2011r. poz.1347

35.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego działek o nr.geodezyjnych 326/3 i 326/5 w obrębie Kiersztanowo Gmina Mrągowo

Uchwała Nr V/43/11 z dnia 13 kwietnia 2011 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 80 z dnia 22 czerwca 2011r. poz. 1391

36.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej w m. Marcinkowo obręb Marcinkowo Gmina Mrągowo

Uchwała Nr VI/57/11 z dnia 16 maja 2011r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 80 z dnia 22 czerwca 2011r. poz. 1411

37.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Wsi Kosewo Gmina Mrągowo

Uchwała Nr VI/56/11 z dnia 16 maja 2011

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 85 z dnia 01 lipca 2011r. poz.1493

38.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Terenu Zabudowy Rekreacji Indywidualnej w m.Probark Gmina Mrągowo

Uchwała Nr VIII/74/11 z dnia 20 lipca 2011r. w m.Probark

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 124 z dnia 01 września 2011r.poz.2080

39.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego fragmentu wsi Muntowo Gmina Mrągowo

Uchwała Nr VIII/75/11 z dnia 20 lipca 2011r.

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 128 z dnia 8 września 2011r. poz. 2098

40.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego części wsi Kosewo w obr. Kosewo Gmina Mrągowo

Uchwała Nr VIII/76/11 z dnia 20 lipca 2011r..

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr 128 z dnia 8 września 2011r. poz.2099

41.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego Terenów Rekreacyjnych „Góra Czterech Wiatrów” w obrębie geodezyjnym Probark Gmina Mrągowo

Uchwała Nr VII/67/11 z dnia 20 czerwca 2011r..

Dz. Urz. Woj. Warm.- Maz. Nr
105 z dnia 29 lipca 2011 r. poz.1747

42.

Zmiana Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, Gmina Mrągowo

Uchwała Nr XVII/165/12 z dnia 30 maja 2012r.

Dz. Urz. Woj. Warm-Maz. z dn. 25 czerwca 2012 r. poz.1919

43.

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego terenu zabudowy mieszkalno – rekreacyjnej w miejscowości Czerwonki, obręb Muntowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr XXIX/293/13 z dnia 5 września 2013 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 18 października 2013 r. poz. 2891

44.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr XLI/404/14 z dnia 6 listopada 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 04 grudnia 2014 r. poz. 3977

45.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Lasowiec, gmina Mrągowo

Uchwała Nr III/8/14 z dnia 22 grudnia 2014 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 29 stycznia 2015 r. poz. 442

46.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr V/32/15 z dnia 26 lutego 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 31 marca 2015 r. poz. 1180

47.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w Kiersztanowie, Gmina Mrągowo

Uchwała Nr X/77/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 19 października 2015 r. poz. 3642

48.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części obrębu geodezyjnego Muntowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr X/78/15 z dnia 27 sierpnia 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 19 października 2015 r. poz. 3643

49.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rekreacyjnych „Góra Czterech Wiatrów” w obrębie geodezyjnym Probark, gmina Mrągowo

Uchwała Nr XV/129/15 z dnia 30 grudnia 2015 r.

Dz. Urz. Woj. Warm.-Maz. z dn. 08 lutego 2016 r. poz. 705

50.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy handlowo-usługowej w obrębie Marcinkowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr XXIV/195/16 Rady Gminy Mrągowo z dnia 19 września 2016 r.

Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dn. 17 października 2016 r., poz. 3994.

51.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo

Uchwała nr XXVI/214/16 Rady Gminy Mrągowo z dnia 30 listopada 2016 r.

Dz. Urz. Woj. War.-Maz. 2017.240
Ogłoszony: 11.01.2017

52.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w miejscowości Lembruk w obrębie Kiersztanowo, gmina Mrągowo

Uchwała Nr XXXVIII/290/17 z dnia 30 sierpnia 2017 r.

Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dn. 27 października 2017 r., poz. 4219

53.

Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy rekreacyjnej w Kiersztanowie gm. Mrągowo

Dla niniejszego dokumentu w dniu 14 sierpnia 2018 r. Wojewoda Warmińsko- Mazurski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.315.2018

Uchwała Nr
L/378/18 z dnia
27 czerwca 2018 r.

Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 14 sierpnia 2018 r., poz. 3619

Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 14 sierpnia 2018 r., poz. 3620

54. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo. Uchwała Nr XXIX/212/20 z dnia 28 sierpnia 2020 r. Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 30 września 2020 r., poz. 3951
55. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy rekreacji indywidualnej w miejscowości Probark, gmina Mrągowo Uchwała Nr XXX/217/20 z dnia 23
września 2020 r.
Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 5 listopada 2020 r., poz. 4452
56. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Góry Czterech Wiatrów” w obrębie geodezyjnym Probark, gmina Mrągowo - działki ew. nr: 456/2, 479, 451, 452/1, 452/2, 452/3, 449, 448/12 Uchwała Nr XXXI/233/20 z dnia 26 października 2020 r. Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 17 grudnia 2020 r., poz. 5199
57. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miejscowości Kiersztanowo, gmina Mrągowo Uchwała Nr XLVIII/368/21 z dnia 22 grudnia 2021 r. Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 23 lutego 2022 r., poz. 889
58.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego w obrębie geodezyjnym Polska Wieś, gmina Mrągowo

Dla niniejszego dokumentu w dniu 27 czerwca 2022 r. Wojewoda Warmińsko- Mazurski wydał rozstrzygnięcie nadzorcze nr PN.4131.281.2022

Uchwała Nr LV/429/22 z dnia 25 maja 2022 r.

Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 30 czerwca 2022 r. poz. 2979

Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 30 czerwca 2022 r. poz. 2980

59. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego części miejscowości Kosewo, gmina Mrągowo Uchwała Nr LXXIII/588/23 z dnia 29 listopada 2023 r. Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 5 stycznia 2024 r. poz. 210
60.

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego w rejonie „Góry Czterech Wiatrów” w obrębie geodezyjnym Probark, gmina Mrągowo

Uchwała Nr LXXVI/628/24 z dnia 28 lutego 2024 r. Dz. Urz. Woj. War.-Maz. z dnia 16 kwietnia 2024 r. poz. 2218
 
Miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego gminy Mrągowo dostępne są do przeglądania na portalau mapowym:
System Informacji przestrzennej Urzędu Gminy Mrągowo:
http://mragowo.e-mapa.net/
System Informacji Przestrzennej Urzędu Gminy Mrągowo ma charakter wyłącznie poglądowy. Udostępnione informacje wraz z
wygenerowanymi mapami i zestawieniami nie mogą służyć jako dowody w postępowaniach administracyjnych i innych.
 

Załączniki