Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12018-08-23LII/398/18UCHWAŁA Nr LII/398/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zawarcia porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Mrągowo a Gminą Miasto Mrągowo dotyczącego wykonywania zadań z zakresu lokalnego transportu zbiorowegoObowiązujący
22018-08-23LII/397/2018Uchwała Nr LII/397/2018 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie : ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Mrągowo. Obowiązujący
32018-08-23LII/396/18Uchwała Nr LII/396/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: zmiany uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Mrągowo na lata 2018–2033 Obowiązujący
42018-08-23LII/395/18Uchwała nr LII/395/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r. Obowiązujący
52018-08-23LII/394/18Uchwała nr LII/394/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie uchylenia uchwały Nr XXIV/193/04 Rady Gminy Mrągowo z dnia 26 listopada 2004 r. w sprawie ustalenia dziennych stawek opłaty targowejObowiązujący
62018-08-23LII/393/18Uchwała Nr LII/393/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Mrągowo. Obowiązujący
72018-08-23LII/392/18Uchwała Nr LII/392/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: nabycia nieodpłatnie na rzecz Gminy Mrągowo nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na cele infrastruktury wsi.Obowiązujący
82018-08-23LII/391/18Uchwała Nr LII/391/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 23 sierpnia 2018 r. w sprawie: nabycia nieodpłatnie na rzecz Gminy Mrągowo nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa Oddział Terenowy w Olsztynie na cele infrastruktury wsi. Obowiązujący
92018-07-25LI/387/18UCHWAŁA Nr LI/387/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie przekazania do zaopiniowania organowi regulacyjnemu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Obowiązujący
102018-07-25LI/386/18Uchwała nr LI/386/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 25 lipca 2018 r. w sprawie zmiany w budżecie Gminy Mrągowo na 2018 r.Obowiązujący
Strona 1 z 96