Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

#Data podjęciaNumer aktuTytułStatus
 
12020-02-26XXIII/178/20Uchwała nr XXIII/178/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rokObowiązujący
22020-02-26XXIII/173/20Uchwała nr XXIII/173/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 26 lutego 2020 r. w sprawie przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Mrągowo w 2020 r.Obowiązujący
32020-01-29XXII/163/20Uchwała nr XXII/163/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczanie w nim urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklamObowiązujący
42020-01-29XXII/162/20Uchwała nr XXII/162/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2020 rokObowiązujący
52020-01-29XXII/157/20Uchwała nr XXII/157/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 29 stycznia 2020 r. w sprawie określenia trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego w Gminie Mrągowo oraz szczegółowych warunków jego funkcjonowaniaObowiązujący
62019-12-20XXI/156/19Uchwała nr XXI/156/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Mragowo na 2020 rokZmieniony
72019-12-20XXI/153/19Uchwała nr XXI/153/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2019 rokObowiązujący
82019-12-20XXI/151/19Uchwała nr XXI/151/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie zasad postępowania w sprawach udzielania dotacji w zakresie ratownictwa wodnegoObowiązujący
92019-12-20XXI/150/19Uchwała nr XXI/150/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnejObowiązujący
102019-12-20XXI/145/19Uchwała nr XXI/145/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 20 grudnia 2019 r. zmieniająca Uchwałę Nr XVII/115/19 Rady Gminy Mrągowo z dnia 17 października 2019 r.w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobieraniaObowiązujący
Strona 1 z 14