Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt. 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 200lr. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.)

  • Numer aktu 173/12
  • Rodzaj aktu Zarządzenia
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
  • Status Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Wójt Gminy Mrągowo zarządza, co następuje:
§ 1. Urząd Gminy Mrągowo, będąc organizatorem imprez sportowo-rekreacyjnych, dokonuje wypłaty tzw. ekwiwalentu sędziowskiego za prowadzenie konkurencji sportowych.

§ 2. Wysokość stawek ekwiwalentu sędziowskiego wynosi:
1) sędzia główny - 150,00 zł
2) sędzia pomocniczy - 79,00 zł

§ 3. Od kwoty należnego ekwiwalentu sędziowskiego odprowadzony zostanie podatek dochodowy od osób fizycznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
§ 4. Wypłata ekwiwalentu sędziowskiego zostanie dokonana w oparciu o listę obecności.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Mrągowo
Jerzy Krasiński

Załączniki

Załączniki