Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mrągowo

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla Gminy Mrągowo

  • Numer aktu III/7/10
  • Rodzaj aktu Uchwały
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy w drodze obwieszczenia.
  • Status Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

Rada Gminy Mrągowo u c h w a l a, co następuje:

§ 1.

Uchwala się gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych
na rok 2011 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Mrągowo.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011r. i podlega ogłoszeniu w miejscach publicznych na terenie gminy w drodze obwieszczenia.
Przewodniczący Rady Gminy

Sławomir Olender

Załączniki

Załączniki