ZARZĄDZENIE NR 40/21 – KIEROWNIKA URZĘDU WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pojazdu marki Mercedes-Benz o nr rejestracyjnym NMR K116, stanowiącego własność Gminy Mrągowo

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Akty prawne
Wersja z dnia

ZARZĄDZENIE NR 40/21 – KIEROWNIKA URZĘDU WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 28 kwietnia 2021 r. w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pojazdu marki Mercedes-Benz o nr rejestracyjnym NMR K116, stanowiącego własność Gminy Mrągowo

  • Numer aktu 40/21
  • Rodzaj aktu Zarządzenia Kierownika Urzędu
  • Data podjęcia
  • Data wejścia w życie
  • Status Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

ZARZĄDZENIE NR 40/21 – KIEROWNIKA URZĘDU

WÓJTA GMINY MRĄGOWO

z dnia 28 kwietnia 2021 r.

 

w sprawie sprzedaży, w trybie przetargu ustnego nieograniczonego, pojazdu marki Mercedes-Benz o nr rejestracyjnym NMR K116, stanowiącego własność Gminy Mrągowo

 

Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz zarządzenia nr 224/20 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 09 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarowania składnikami majątkowymi oraz zasady odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy Mrągowo

Wójt Gminy Mrągowo

zarządza, co następuje:

 

§ 1.

1. Przeznaczam do sprzedaży w formie przetargu ustnego nieograniczonego pojazdu marki Mercedes-Benz LA 710 o nr rejestracyjnym NMR K116, stanowiący własność Gminy Mrągowo.

2. Ustalam cenę wywoławczą na kwotę 62 000 zł brutto (słownie: sześćdziesiąt dwa tysiące złotych brutto).

3. Ustalam treść ogłoszenia o przetargu stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

4. Ustalam treść regulaminu przeprowadzenia przetargu stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

5. Ustalam treść projektu umowy sprzedaży stanowiącą załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia.

 

§ 2.

Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia postępowania w składzie:

1) Wojciech Trawiński - przewodniczący komisji;

2) Łukasz Gołębicki - zastępca przewodniczącego komisji;

3) Dariusz Winiarz - członek komisji;

4) Paweł Szczygłowski - członek komisji.

 

§ 3.

Dla ważności prac Komisji wymaga się współdziałania co najmniej 3 członków Komisji.

 

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierzam Wojciechowi Trawińskiemu, Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Kształtowania Środowiska i Gospodarki Komunalnej.

 

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wójt Gminy Mrągowo

Piotr Piercewicz

Załączniki

Treść aktu

  • Zarządzenie
    format: word, rozmiar: 24.26 KB, data dodania: