Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Uchwała nr XXV/190/20 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych, niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Mrągowo oraz nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe oraz terminów i miejsca składania deklaracji

Numer aktu: XXV/190/20

Rodzaj aktu: Uchwały

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Traci moc: XII/101/15 , XL/306/17 , XXIV/184/20

Załączniki:

  • Treść aktu
  • Uchwała

    : 679.14 KB