Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

POROZUMIENIE WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 3 stycznia 2019 r. pomiędzy Gminą Mrągowo reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mrągowo – Pana Piotra Piercewicza a Gminą Miasto Mrągowo reprezentowaną przez: Burmistrza Miasta -Pana Stanisława Bułajewskiego, zawarte w dniu 03.01.2019 r. w sprawie powierzenia Gminie Miasto Mrągowo wykonywania zadań własnych z zakresu turystyki i promocji Gminy Mrągowo.

Numer aktu: Porozumienie 03.01.2019

Rodzaj aktu: Prawo Miejscowe

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Data zakończenia obowiązywania:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Załączniki: