Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

UCHWAŁA NR IV/15/18 RADY GMINY MRĄGOWO z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019 – 2023

Numer aktu: IV/15/18

Rodzaj aktu: Uchwały

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Data rozpoczęcia obowiązywania:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Traci moc: XXXIII/350/14

Załączniki:

  • Treść aktu
  • Uchwała

    : 94.77 KB