Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Zarządzenie Nr 33/18 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 6 czerwca 2018r. w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego za rok obrotowy 2017.

Numer aktu: 388/18

Rodzaj aktu: Zarządzenia

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: