Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Uchwała nr XLV/353/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mrągowo na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

Numer aktu: XLV/353/18

Rodzaj aktu: Uchwały

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Traci moc: XXI/222/12

Załączniki:

  • Treść aktu
  • uchwała

    : 191.73 KB