Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

Uchwała nr XLV/352/18 Rady Gminy Mrągowo z dnia 22 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy Mrągowo na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym

Numer aktu: XLV/352/18

Rodzaj aktu: Uchwały

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Publikacja w dzienniku urzędowym:

Status: Obowiązujący

Traci moc: XIX/191/12

Załączniki:

  • Treść aktu
  • uchwała

    : 175.6 KB