Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

ZARZĄDZENIE Nr 34/18 KIEROWNIKA URZĘDU - WÓJTA GMINY MRĄGOWO z dnia 08 stycznia 2018r. w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na stanowisko młodszego referenta ds. obronności i zarządzania kryzysowego w Urzędzie Gminy Mrągowo.

Numer aktu: 34/18

Rodzaj aktu: Zarządzenia Kierownika Urzędu

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Załączniki: