Akty prawne

Ogłoszono przez Marcin Banach

ZARZĄDZENIE Nr 288/17 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 23 maja 2017r. w sprawie: nabycia na rzecz Gminy Mrągowo nieruchomości na cele infrastruktury wsi.

Numer aktu: 288/17

Rodzaj aktu: Zarządzenia

Data podjęcia:

Data wejścia w życie:

Status: Obowiązujący

Informacje dodatkowe:

[wyłączenie jawności w zakresie danych osobowych; na podstawie art. 1 i 6 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych
(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 922 z późn. zm.); jawność wyłączył: Marcin Banach - informatyk/Referat Organizacyjno-Administracyjny]

Załączniki: