Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – budowa sieci wodociągowej, na działkach ewidencyjnych nr: 187/2, 199/9, 199/2, obręb geodezyjny 12- Marcinkowo, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.25.2022

Treść informacji: w załączeniu plik doc.

Załączniki