OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w opracowaniu dokumentu pt.: "Program ochrony środowiska Gminy Mrągowo do roku 2030"

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Decyzje, obwieszczenia, postanowienia, karty, zawiadomienia
Wersja z dnia

OBWIESZCZENIE o udziale społeczeństwa w opracowaniu dokumentu pt.: "Program ochrony środowiska Gminy Mrągowo do roku 2030"

Mrągowo, dn.21.09.2022 r.

RBK.604.1.2022

 

OBWIESZCZENIE

o udziale społeczeństwa w opracowaniu dokumentu pt.:

„Program ochrony środowiska Gminy Mrągowo do roku 2030”

 

Na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.), w związku z art. 17 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973 z późn. zm.) Wójt Gminy Mrągowo podaje do publicznej wiadomości co następuje:

przystąpiono do opracowania projektu „Programu ochrony środowiska Gminy Mrągowo do roku 2030”

zapewnia się udział społeczeństwa w opracowaniu ww. dokumentu w terminie 22.09 – 13.10.2022 r.

1. Z treścią projektu dokumentu „Program ochrony środowiska Gminy Mrągowo do roku 2030” można zapoznać się:

− w Urzędzie Gminy Mrągowo, Wydział Infrastruktury i Środowiska, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, w godzinach pracy Urzędu oraz

− na stronie internetowej Urzędu, w Biuletynie Informacji Publicznej bipgmmragowo.warmia.mazury.pl

2. Uwagi i wnioski do ww. projektu dokumentu można składać w nieprzekraczalnym terminie do 13 października 2022 r.:

− w formie pisemnej na adres: Urząd Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo,

− ustnie do protokołu: w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo, w godzinach pracy Urzędu,

− za pomocą środków komunikacji elektronicznej na adres mailowy: poczta@gminamragowo.pl bez konieczności opatrywania ich podpisem elektronicznym, o którym mowa w ustawie z dnia 5 września 2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1797).

3. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Wójt Gminy Mrągowo.

4. Uwagi i wnioski złożone po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane, zgodnie z art. 41 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 z późn. zm.).

Załączniki

  • OBWIESZCZENIE
    format: pdf, rozmiar: 234.9 KB, data dodania: