Wersja obowiązująca z dnia

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania – budowa stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 „Play” nr MRA2401A, na działce ewidencyjnej nr 78, obręb geodezyjny 24-Szestno, gmina Mrągowo. Znak sprawy: IPP.6733.17.2022

Treść informacji: w załączeniu plik doc.

Załączniki