Wersja obowiązująca z dnia

Baza danych z ofertami pracy dla uchodźców z Ukrainy - pracowników uczelni i studentów

Wiele instytucji naukowych na świecie oferuje uchodźcom z Ukrainy różne formy zatrudnienia: udział w projektach badawczych lub rozwojowych, krótkoterminowe (3 – 6 – 12 miesięczne) stypendia lub stałą pracę. Również pracę na odległość. Baza danych integrująca te propozycje, opracowana w ramach międzynarodowego ruchu Science for Ukraine (scienceforukraine.eu), zawiera obecnie ponad 2200 ofert (to praca dla mniej - więcej 10 tysięcy osób) proponowanych przez uniwersytety i instytucje badawcze z 52 krajów świata. Najwięcej ofert jest z uniwersytetów Niemieckich (348) i Francuskich (211). Polskie uczelnie i jednostki naukowe przygotowały też niemało - 162 oferty. Ale są tez propozycje z Turcji (7), Taiwanu (14), Japonii (4), Południowej Afryki (1) i wielu odległych od Europy krajów.

Link do bazy danych z tymi ofertami: https://scienceforukraine.netlify.app/#/positions.

Będziemy zobowiązani za udostępnienie tej bazy na przykład poprzez umieszczenie linku do niej na Waszych stronach internetowych, czy na Facebooku. Materiały graficzne i krótki opis w załączeniu. Proszę je wykorzystać wg Państwa potrzeb.

Opisy ofert pracy w bazie są w języku angielskim. By uzyskać tłumaczenie wystarczy kliknąć prawym klawiszem poza obszarem tekstu na prawej stronie ekranu i wybrać z listy opcję: „Przetłumacz na język polski”.