Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-270/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 maja 2022 w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Mrągowo w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Mrągowo absolutorium za 2021 rok.

Treść uchwały dostępna jest w załączniku.

Załączniki

  • UchwałaRIO
    format: pdf, rozmiar: 111.63 KB, data dodania: