Zarządzenie Nr 437/22 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2022

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Konkurs ofert
Wersja z dnia

Zarządzenie Nr 437/22 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 10 marca 2022 r. w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2022

Zarządzenie Nr 437/22

Wójta Gminy Mrągowo

z dnia 10 marca 2022 r.

 

w sprawie: rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2022

 

Na podstawie art. 30 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (j.t.: Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (j.t.: Dz. U. z 2020 r. poz. 1057 ze zm.), w związku z pkt. V załącznika do Zarządzenia Nr 310/21 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 27 stycznia 2021 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2022 zarządzam, co następuje:

§ 1

1. Rozstrzygam otwarty konkurs ofert na realizację zadań własnych Gminy Mrągowo w roku 2022 w zakresie:

a) Wspierania i upowszechniania kultury fizycznej i sportu postanawiam przyznać dotację:

 •  Mrągowskiemu Stowarzyszeniu Rowerowemu w kwocie – 4.000,00 zł,
 •  Mrągowskiemu Klubowi Aikido i Samoobrony w kwocie – 4.000,00 zł,
 •  Stowarzyszeniu Luz Grupa w kwocie – 5.000,00 zł,
 •  Stowarzyszeniu Kultury Fizycznej Klub Sportowy AS MRĄGOWO w kwocie – 4.000,00 zł,
 •  Stowarzyszeniu Klub Tenisowy „GEM” Mrągowo – 4.000,00 zł
 •  Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Fight Club Mrągowo – 3.000,00 zł
 •  Uczniowskiemu Klubowi Sportowemu Mini Soccer Academy – 3.000,00 zł,
 •  Mrągowskie Towarzystwo Regatowe „CZOS” – 3.000,00 zł,
 • Miejskiemu Klubowi Sportowemu Mrągowia Mrągowo – 3.000,00 zł.

b) Nauki, edukacji kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego postanawiam przyznać dotację:  

 •  Stowarzyszeniu Wspierania Edukacji Artystycznej Dzieci i Młodzieży „SUKCES” w Mrągowie w kwocie – 4.000,00 zł,
 • Fundacji Inkubator Kreatywności – 3.000,00 zł,
 • Stowarzyszenie „NASZ WYSZEMBORK” – 4.000,00 zł
 • Kołu Gospodyń Wiejskich Juksty Muntowo – 1.500,00 zł,
 • Fundacji Fructus – 3.000,00 zł,
 • Fundacji Centrum Promocji Rękodzieła AKTIVECO – 2.000,00 zł,
 • Stowarzyszeniu Miłośników Kosewa i Probarku – 4.000,00 zł.

c) Wypoczynku dzieci i młodzieży, turystyki i krajoznawstwa przyznaję dotację: 

  ● Fundacji Inkubator Kreatywności – 2.000,00 zł.

d) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym przyznaję dotację: 

  ● Mrągowskiemu Uniwersytetowi Trzeciego Wieku – 3.000,00 zł.

2. Oferty spełniają wymogi określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz warunki i kryteria ogłoszonego konkursu.

§ 2

Warunkiem przekazania przyznanej kwoty dotacji jest zawarcie umowy na realizację zadania między zleceniodawcą a podmiotem, którego oferta została wybrana.

§ 3

Wykonanie zarządzenia zleca się Kierownikowi Referatu Planowania i Finansów.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Mrągowo i na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Mrągowo.

 

                                                                                                         

Wójt Gminy Mrągowo

                                                                       (-) Piotr Piercewicz

 

 

M.P.

Załączniki

 • Zarządzenie
  format: word, rozmiar: 38.5 KB, data dodania: