Wersja obowiązująca z dnia

RBK.6220.17.2022 Mrągowo, dn.21.04.2022 r. ZAWIADOMIENIE- OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko

Treść ZAWIADOMIENIA- OBWIESZCZENIA dostępna jest w załączniku.


Treść decyzji o umorzeniu dostępna jest w załączniku.

Załączniki