Wersja obowiązująca z dnia

kampania MRiRW promująca polskiebazarek.pl

Szanowni Państwo,

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z jednostkami doradztwa rolniczego kontynuuje kampanię informacyjną pod nazwą „Cudze chwalicie, swoje poznajcie”, która promuje polskiebazarek.pl.

Polskiebazarek.pl jest realizacją polityki rozwoju rynków rolnych. Dokonując zakupów poprzez platformę, konsument ma pewność wysokiej jakości żywności, jak również świadomość jej pochodzenia, producent - bezpośredni zysk.

W załączeniu przekazujemy list Pana Premiera Henryka Kowalczyka, Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, z uprzejmą prośbą o włączenie się Państwa do kampanii promującej polskiebazarek.pl.

Przesyłamy wraz z listem plakat oraz banery, z prośbą o ich zamieszczenie na Państwa stronie internetowej, a także wydrukowanie i zamieszczenie na dostępnych tablicach ogłoszeń i innych nośnikach informacji plakatu (preferowany format wydruku – A3).

 

Z poważaniem,

 

Urszula Michalak

sekretarz

Sekretariat

Departament Pomocy Technicznej

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Załączniki