Wersja obowiązująca z dnia

Uchwała Nr RIO.VIII-0120-137/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie z dnia 30 marca 2022 w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mrągowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2021 rok.

Treść uchwały dostępna jest w załączniku.

Załączniki

  • UchwałaRIO
    format: pdf, rozmiar: 73.18 KB, data dodania: