KONKURS GRANTOWY W związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PGR”

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ogloszenia
Wersja z dnia nieobowiązująca

KONKURS GRANTOWY W związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego Cyfrowa Gmina - Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - „Granty PGR”

KONKURS GRANTOWY

W związku z ogłoszeniem Konkursu Grantowego

Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PGR”

 

Oś V. Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - REACT-EU
Działanie 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia
Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

Gmina Mrągowo zaprasza uprawnione osoby do składania deklaracji uczestnictwa w programie
w nieprzekraczalnym terminie do
25.10.2021 r . do godziny 15.30.
 


Celem konkursu jest wsparcie rodzin popegeerowskich z dziećmi w zakresie dostępu do sprzętu komputerowego oraz dostępu do Internetu.

Warunkiem wzięcia udziału w naborze jest złożenie oświadczenia wskazującego, że:

a) dziecko zamieszkuje miejscowość lub gminę,w której funkcjonowało niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwo gospodarki rolnej,

b) dziecko wskazane w oświadczeniu jest członkiem rodziny (krewnym w linii prostej, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie/opiekuni prawni) Pani/Pana, który pracował niegdyś w PPGR i zamieszkiwał w miejscowości lub gminie objętej PPGR,

c) dziecko wskazane w niniejszym oświadczeniu nie otrzymało na własność lub w drodze użyczenia,
w ostatnim roku oraz roku poprzedzającym rok złożenia przedmiotowego wniosku (tj. w roku 2020 i 2021), sprzętu komputerowego zakupionego ze środków publicznych lub środków organizacji pozarządowych lub zwrotu kosztów, lub dofinansowania zakupu tych rzeczy.


Dziecko na dzień składania oświadczenia musi być uczniem wskazanej w oświadczeniu szkoły podstawowej lub ponadpodstawowej.

Dofinansowanie będzie można otrzymać na:

a) sprzęt komputerowy z urządzeniami peryferyjnymi i akcesoriami oraz niezbędnym oprogramowaniem, umożliwiający pracę zdalną, w tym niezbędne akcesoria i oprogramowanie dla osób z niepełnosprawnościami,

b) ubezpieczenie zakupionego sprzętu komputerowego,

c) usługę zapewniającą dostęp do Internetu na sprzęcie komputerowym zakupionym
w ramach projektu, w przypadku gdy opiekun prawny w oświadczeniu wskaże na brak możliwości zapewnienia usługi dostępu do Internetu.

Informacje dodatkowe:

 • informacje szczegółowe można uzyskać na stronie https://www.gov.pl/web/cppc/wsparcie-ppgr ,
 • zgodnie z zapisami umowy sprzęty komputerowe są przekazane nieodpłatnie na podstawie stosunku prawnego
 • oświadczenia będą weryfikowane pod kątem uprawnienia do ubiegania się o wsparcie przez pracowników tut. urzędu,
 • na komplet dokumentów składa się :

  1. Oświadczenie rodzica lub pełnoletniego ucznia
  2. Deklaracja udziału w konkursie
  3. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
  4. Kopia dokumentu potwierdzającego fakt zatrudnienia w PPGR

Niezbędne druki do pobrania:

1. deklaracja udziału - zgoda rodo
2. oświadczenie rodzica/opiekuna
3. oświadczenie pełnoletniego ucznia
4. klauzula informacyjna


Załączniki