Informacja Wójta Gminy Mrągowo

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Gospodarka odpadami
Wersja z dnia

Informacja Wójta Gminy Mrągowo

Informacja Wójta Gminy Mrągowo

Wójt Gminy Mrągowo informuje o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielnie zamówienia publicznego na odbieranie, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych położonych na terenie Gminy Mrągowo na okres od l stycznia 2022 roku do 31 grudnia 2022 roku, w związku z czym właściciele nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy ( firmy, instytucje, nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe itp. ) w terminie do 30 listopada 2021 r. mogą złożyć do Wójta Gminy Mrągowo pisemne oświadczenie:

a) odwołujące wyłączenie z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Gminę Mrągowo, jeżeli nieruchomość jest wyłączona z sytemu na podstawie oświadczenia,

b) wyłączające z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez Urząd Gminy Mrągowo. W oświadczeniu właściciel nieruchomości zobowiązany jest wskazać przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołączyć do oświadczenia kopię tej umowy pod rygorem nieskuteczności oświadczenia. Złożone oświadczenie o wyłączeniu się z systemu gospodarowania odpadami przez właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, skuteczne będzie, przez cały okres obowiązywania umowy na odbiór odpadów komunalnych tj. od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r. bez możliwości wcześniejszego odwołania.

Mrągowo 21.09.2021 r.

Załączniki