OA.0002.7.2021 Mrągowo, dnia 13.08.2021r. O G Ł O S Z E N I E  Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 25 sierpnia 2021r. (środa) XLI Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A - sala Nr 1. Początek obrad o godz. 10:00.

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ogloszenia
Wersja z dnia

OA.0002.7.2021 Mrągowo, dnia 13.08.2021r. O G Ł O S Z E N I E  Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 25 sierpnia 2021r. (środa) XLI Sesja Rady Gminy Mrągowo. Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A - sala Nr 1. Początek obrad o godz. 10:00.

OA.0002.7.2021

Mrągowo, dnia 13.08.2021r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 1372 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 25 sierpnia 2021r. (środa) XLI Sesja Rady Gminy Mrągowo.

Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A - sala Nr 1.

Początek obrad o godz. 10:00.

PORZĄDEK OBRAD PRZEWIDUJE:

1. Otwarcie i ogłoszenie porządku obrad,

2. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy,

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) wyrażenia zgody na zawarcie kolejnej umowy najmu po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat,

2) zbycia mienia komunalnego,

3) zbycia mienia komunalnego,

4) zbycia mienia komunalnego,

5) nabycia nieruchomości zabudowanej przystankiem autobusowym,

6) zmieniająca Uchwałę Nr XL/316/21 Rady Gminy Mrągowo z dnia 28 czerwca 2021r. w sprawie zbycia mienia komunalnego,

7) określenia średniej ceny jednostki paliwa w gminie Mrągowo na rok szkolny 2021/2022,

8) zmiany budżetu gminy na 2021 rok,

6. Interpelacje i zapytania radnych,

7. Wolne wnioski i informacje,

8. Zakończenie obrad sesji.