Wersja obowiązująca z dnia

Mrągowo, dnia 03.08.2021r. Informacja o wyniku przetargu

Mrągowo, dnia 03.08.2021r.

Informacja o wyniku przetargu

z II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo oznaczonej jako działka Nr 68/9 o pow. 0,1463ha położonej w obrębie geodezyjnym Kiersztanowo, zapisanej w KW Nr OL1M/00012776/8 przeprowadzonego w dniu 27 lipca 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

Cena wywoławcza nieruchomości 73.846,00zł plus podatek VAT 23%.

Cena osiągnięta w przetargu 73.846,00zł słownie: siedemdziesiąt trzy tysiące osiemset czterdzieści sześć złotych plus podatek VAT 23%.

Nabywcą nieruchomości zostali Państwo Dorota i Dariusz Stachelek.

Komisja Przetargowa:

1. Adriana Rokosz ……...............

2. Lucyna Kamińska ..................

3. Wojciech Trawiński.................

 

Załączniki