Konsultacje społeczne dokumentu Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mrągowo do roku 2030

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Strategia rozwoju
Wersja z dnia

Konsultacje społeczne dokumentu Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mrągowo do roku 2030

Konsultacje społeczne dokumentu
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mrągowo do roku 2030

W związku z zakończeniem prac nad opracowaniem projektu „ Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mrągowo do roku 2030 ”, zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrażenie opinii na temat przedmiotowego dokumentu wraz z jego załącznikiem („Diagnoza strategiczna Gminy Mrągowo”).

Konsultacje społeczne polegają na zgłoszeniu uwag i opinii do projektu dokumentów wyłącznie na „Formularzu konsultacyjnym do projektu Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mrągowo do roku 2030 ” w terminie do 27 lipca 2021 r. w formie:

1. drogą elektroniczną na adres: poczta@gminamragowo.pl (w tytule e‑maila należy wpisać „konsultacje społeczne”);

2. drogą korespondencyjną na adres: Urząd Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo (z dopiskiem „konsultacje społeczne projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mrągowo do roku 2030”);

3. osobiście w Urzędzie Gminy Mrągowo (poniedziałki w godz. 800 – 1600, od wtorku do piątku w godz. 715 - 15 15).

 

Uwagi i opinie wniesione w inny sposób niż opisany powyżej i bez wskazania imienia i nazwiska osoby zgłaszającej zastrzeżenia do projektu oraz po upływie ww. terminu nie będą rozpatrywane.

Do pobrania:

1. Zarządzenie Nr 352/21 Wójta Gminy Mrągowo z dnia 14 czerwca 2021 r., w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu „ Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mrągowo do roku 2030 ”.

2. Projekt „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mrągowo do roku 2030”

3. „Diagnoza strategiczna Gminy Mrągowo”

4. Formularz konsultacyjny projektu „Strategii rozwoju społeczno-gospodarczego Gminy Mrągowo do roku 2030”

Załączniki