KONTROLA SZAMB I PRZYDOWMOWYCH OCZYSZCZALNI

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ochrona środowiska
Wersja z dnia

KONTROLA SZAMB I PRZYDOWMOWYCH OCZYSZCZALNI

KONTROLA SZAMB I PRZYDOWMOWYCH OCZYSZCZALNI

Wójt Gminy Mrągowo informuje, że zgodnie z art. 9u ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2021 r. poz. 888) , sprawuje kontrolę przestrzegania i stosowania przepisów ww. ustawy w zakresie gromadzenia nieczystości ciekłych w zbiornikach bezodpływowych oraz ich pozbywania się w sposób zgodny z przepisami ustawy oraz przepisami odrębnymi.

W związku z powyższym pracownik Urzędu Gminy Mrągowo wraz z dzielnicowym gminy Mrągowo w dniach 24.05–18.06 przeprowadzą kontrolę nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe oraz przydomowe oczyszczalnie ścieków w miejscowości Popowo Salęckie. Podczas przeprowadzonej kontroli będą sprawdzane dokumenty (rachunki) potwierdzające wywóz nieczystości ciekłych przez przedsiębiorców uprawnionych do prowadzenia działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych na terenie Gminy Mrągowo.

Zgodnie z art. 6 ust. 1 wyżej wym. ustawy, właściciele nieruchomości, którzy pozbywają się z terenu nieruchomości nieczystości ciekłych są obowiązani do udokumentowania w formie umowy korzystania z usług wykonywanych przez przedsiębiorcę posiadającego zezwolenie na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych, przydomowych oczyszczalni ścieków i transportu nieczystości ciekłych, poprzez okazanie takich umów i dowodów uiszczenia opłat za te usługi z okresu 2020-2021 . Informacje w zakresie podmiotów uprawnionych do zawarcia umowy na opróżnianie zbiorników bezodpływowych oraz transport nieczystości ciekłych są dostępne w Urzędzie Gminy Mrągowo pod nr tel.: 89 741 29 24 wew. 205 lub na stronie internetowej: bipgmmragowo.warmia.mazury.pl/.

WÓJT

mgr Piotr Piercewicz