Wersja obowiązująca z dnia

Mrągowo, dnia 27.04.2021r. Informacja o wyniku przetargu z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo oznaczonej jako działka Nr 68/8 o pow. 0,1270ha położonej w obrębie geodezyjnym Kiersztanowo

Mrągowo, dnia 27.04.2021r.

 

Informacja o wyniku przetargu

z I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż prawa własności nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność komunalną Gminy Mrągowo oznaczonej jako działka Nr 68/8 o pow. 0,1270ha położonej w obrębie geodezyjnym Kiersztanowo, zapisanej w KW Nr OL1M/00012776/8 przeprowadzonego w dniu 19 kwietnia 2021r. w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A.

Liczba osób dopuszczonych do przetargu – 1

Liczba osób niedopuszczonych do przetargu – 0

Cena wywoławcza nieruchomości 63.551,00zł plus podatek VAT 23%.

Cena osiągnięta w przetargu 64.190,00zł słownie: sześćdziesiąt cztery tysiące sto dziewięćdziesiąt złotych plus podatek VAT 23%.

Nabywcą nieruchomości została Halina Kryńska.

Komisja Przetargowa:

1. Adriana Rokosz ……...............

2. Lucyna Kamińska ..................

3. Wojciech Trawiński.................

 

Załączniki