OA.0002.4.2021 Mrągowo, dnia 16.04.2021r. OGŁOSZENIE Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 28 kwietnia 2021r. (środa) XXXVIII Sesja Rady Gminy Mrągowo

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ogloszenia
Wersja z dnia

OA.0002.4.2021 Mrągowo, dnia 16.04.2021r. OGŁOSZENIE Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana na dzień 28 kwietnia 2021r. (środa) XXXVIII Sesja Rady Gminy Mrągowo

OA.0002.4.2021

Mrągowo, dnia 16.04.2021r.

O G Ł O S Z E N I E

Na podstawie art.20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2020r.
poz. 713 ze zm.) Przewodniczący Rady Gminy Mrągowo podaje do wiadomości, że została zwołana
na dzień 28 kwietnia 2021r. (środa) XXXVIII Sesja Rady Gminy Mrągowo .

Obrady odbędą się w Urzędzie Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A - sala Nr 1.

Początek obrad o godz. 10:00.

PORZĄDEK OBRAD PRZEWIDUJE:

1. Otwarcie i ogłoszenie porządku obrad,

2. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy,

3. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym,

4. Sprawozdanie z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym,

5. Podjęcie uchwał w sprawie:

1) przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej w Gminie Mrągowo za rok 2020,

2) przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części wsi Kosewo, gmina Mrągowo,

3) zmiany Uchwały Nr XXXV/275/21 Rady Gminy Mrągowo z dnia 27 stycznia 2021r.
w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu cmentarza komunalnego w obrębie geodezyjnym Polska Wieś, gmina Mrągowo,

4) zbycia mienia komunalnego,

5) zbycia mienia komunalnego,

6) zbycia mienia komunalnego,

7) zbycia mienia komunalnego,

8) zbycia mienia komunalnego,

9) zamiany nieruchomości gruntowych,

10) ustanowienia służebności przesyłu na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Mrągowo,

11) zmiany budżetu gminy na 2021 rok,

6. Interpelacje i zapytania radnych,

7. Wolne wnioski i informacje,

8. Zakończenie obrad sesji.

Załączniki