Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Opinie RIO

Ogłoszono przez Marcin Banach

UCHWAŁA Nr RIO.V111-0120-156/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 8 kwietnia 2021 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Mrągowo sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Mrągowo za 2020 rok.

Treść uchwały dostępna jest w załączniku.

Załączniki: