Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Mrągowo do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ogloszenia
Wersja z dnia

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Mrągowo do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Mrągowie ogłasza nabór dla mieszkańców Gminy Mrągowo do wzięcia udziału w Programie: „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2021

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

 1. dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji.
 2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności wydane na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r.
  o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego,

Uczestnicy Programu będą mieli możliwość skorzystania z pomocy asystenta m.in. przy:

 • wyjściu, powrocie i dojeździe do wskazanych przez uczestnika miejsc,
 • czynnym uczestnictwie w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych i sportowych,
 • wykonywaniu codziennych czynności,
 • załatwianiu spraw urzędowych,
 • nawiązaniu kontaktu/współpracy z różnego rodzaju organizacjami.

Działania podejmowane w ramach Programu mają na celu:

 • poprawę funkcjonowania w życiu społecznym,
 • ograniczanie skutków niepełnosprawności,
 • stymulację do podejmowania wszelkiego rodzaju aktywności,
 • przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych.

Przewidywana liczba uczestników Programu to 15 osób, w tym:

 • 5 dzieci w wieku do 16 roku życia,
 • 4 osób z orzeczeniem o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
 • 6 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

 

Osoby zainteresowane skorzystaniem z usług asystenta osobistego proszone są o wypełnienie:

1. Karty zgłoszenia do programu – stanowiące załączniki do Programu.

Karty zgłoszenia w formie papierowej dostępne są w placówce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 5a/12, 11- 700 Mrągowo

W przypadku pytań, wątpliwości lub trudności z wypełnieniem karty zgłoszenia oraz kwestionariusza prosimy o kontakt telefoniczny z pracownikami socjalnymi Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie.

Dokumenty należy złożyć w następujący sposób:

 • w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Mrągowie przy ul. Wojska Polskiego 5a/12, 11- 700 Mrągowo
 • wysłać pocztą tradycyjną na adres:
  Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
  ul. Wojska Polskiego 5a/12, 11-700 Mrągowo

Termin dostarczenia dokumentów upływa 19.04.2021 r. do godziny 15.00

Osoba niepełnosprawna lub opiekun prawny ma prawo wyboru osoby, która będzie świadczyć usługi asystenta. Uczestnik Programu nie płaci za usługi asystenta.


O zakwalifikowaniu do udziału w Programie decydować będzie powołana do tego celu komisja rekrutacyjna. Kwalifikacja do programu osób niepełnosprawnych odbywać się będzie w oparciu
o Kartę zgłoszenia oraz kwestionariusz oceny funkcjonowania społecznego sporządzony przez pracownika socjalnego.

Osoba zakwalifikowana do Programu lub jej opiekun prawny zostaną poinformowani
o wynikach rekrutacji telefonicznie.

Pliki do pobrania:

1. Karty zgłoszenia do programu – stanowiące załączniki do Programu.Informacje na temat konkursu znajdują się w załącznikach.

Załączniki