Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Aktualności GOPS

Ogłoszono przez Marcin Banach | wersja archiwalna

Otwarty nabór partnera w celu wspólnej realizacji projektu w ramach naboru dla Poddziałania 11.2.3 Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym– projekty konkursowe o nr RPWM.11.02.03-IZ.00-28-001/21, ogłoszonego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko Mazurskiego na lata 2014-2020

Załączniki: