Skocz do głównej zawartości

Wyszukiwarka

Kategoria: Opinie RIO

Ogłoszono przez Marcin Banach

UCHWAŁA NrRIO.VIII-0120-49/21 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ w OLSZTYNIE z dnia 27 stycznia 2021 roku w sprawie opinii o prawidłowości planowanej kwoty długu Gminy Mrągowo na podstawie przyjętej przez jednostkę samorządu terytorialnego Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021 - 2038 oraz o możliwości sfinansowania planowanego deficytu 2021 r.

Uchwała znajduje się w załączniku.

Załączniki: