Informacja na temat podatków obowiązujących w roku 2021

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Podatki i opłaty
Wersja z dnia nieobowiązująca

Informacja na temat podatków obowiązujących w roku 2021

 

UCHWAŁA NR XXXI/234/20 RADY GMINY MRĄGOWO z dnia 26 października 2020 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości.

 


 

Dotyczy podatku ROLNEGO na rok 2021

 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
19 października 2020 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2021 (M. P. 2020.982)

 

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 333 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2021 wyniosła 58,55 zł za 1 dt.

 

tj. 292,75 zł /ha fizyczny             

     146,3750 zł /ha przeliczeniowy

 

 

Urząd Gminy  Mrągowo informuje, że na terenie Gminy Mrągowo dla celów podatku na rok 2021 obowiązuje ustawowa cena skupu żyta.


 

UCHWAŁA NR XIV/115/15 RADY GMINY MRĄGOWO z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych

 


Dotyczy podatku LEŚNEGO na rok 2021

 

Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 
20 października 2020 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 roku. (M.P.2020.983)

 

 

Na podstawie art. 4 ust. 4 ustawy z dnia 30 października 2002 r.   
o podatku leśnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 888 ze zm.) ogłasza się, że średnia cena sprzedaży drewna, obliczona według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2020 r.,

wyniosła 196,84 zł za 1 m 3 

 

tj. 43,30 zł/ha

 

 

Urząd Gminy  Mrągowo informuje, że na terenie Gminy Mrągowo dla celów podatku na rok 2021 obowiązuje ustawowa cena drewna.


 

Wzory druków

 

Załączniki