Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01 stycznia 2021 r.

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Nieruchomości niezamieszkałe
Wersja z dnia

Zmiana wysokości stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi obowiązującej od 01 stycznia 2021 r.

Wysokość i sposób uiszczania opłaty za odbiór odpadów komunalnych w 2021 roku

Urząd Gminy w Mrągowie informuje, że od 01 stycznia 2021 r. obowiązują nowe stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.


NIERUCHOMOŚCI NIEZAMIESZKAŁE ( np. instytucje, firmy) - OBOWIĄZKOWA SEGREGACJA - wysokość opłat -

(opłata za jednorazowe opróżnienie pojemnika)

Selektywny odbiór odpadów:

a) pojemnik o pojemności 60 l – 3,10 zł

b) pojemnik o pojemności 110 l – 5,80 zł

c) pojemnik o pojemności 120 l – 6,30 zł

d) pojemnik o pojemności 240 l – 12,60 zł

e) pojemnik o pojemności 1100 l – 58,20 zł

f) pojemnik o pojemności 1500 l – 79,00 zł

g) pojemnik o pojemności 7000 l – 370,00 zł

h) WOREK 80 l – 12,10 zł

i) WOREK 120 l - 18,10 zł

Wysokość miesięcznej opłaty stanowi iloczyn zadeklarowanej ilości pojemników, liczby opróżnień pojemników/worków w miesiącu oraz stawki opłaty. W przypadku wykrycia braku odpowiedniej segregacji stawka będzie podwyższona trzykrotnie.

TERMIN I SPOSÓB UISZCZANIA OPŁATY

Zgłoszoną w DEKLARACJI opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiścić z góry, raz na kwartał, bez wezwania w następujących terminach:

  1. za I kwartał roku w terminie do 31 marca
  2. za II kwartał roku w terminie do 30 czerwca
  3. za III kwartał roku w terminie do 30 września
  4. za IV kwartał roku w terminie do 31 grudnia
     

Płatności dokonujemy gotówką w kasie Urzędu Gminy, w dni robocze od wtorku do piątku w godzinach od 730 do 1400, w poniedziałki w godzinach od 815 do 1400 lub przelewem na rachunek bankowy Gminy Mrągowo nr 57 1160 2202 0000 0000 6193 6121. W tytule przelewu należy wskazać wpłacającego, adres nieruchomości, tytuł płatności oraz okres, za który uiszczana jest opłata.

Przystąpienie właściciela nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy do organizowanego przez Gminę Mrągowo systemu gospodarowania odpadami komunalnymi jest dobrowolne i następuje na podstawie zgody właściciela nieruchomości wyrażonej w formie pisemnej.

W przypadku wyrażenia zgody na przystąpienie do zorganizowanego przez Gminę Mrągowo systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, właściciel nieruchomości jest obowiązany złożyć do Urzędu Gminy w Mrągowie ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo, deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZNAJDUJĄ SIĘ DOMKI LETNISKOWE LUB INNE NIERUCHOMOŚCI WYKORZYSTYWANE NA CELE REKREACYJNO-WYPOCZYNKOWE

Stawka opłaty ryczałtowej za gospodarowanie odpadami komunalnymi za rok od nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub od innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 189,00 zł rocznie.

Jeżeli właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest trzykrotnością stawki podstawowej.

 

Właściciele wskazanych nieruchomości uiszczają opłatę ryczałtową z góry za rok od domku letniskowego lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe rocznie w terminie do 30 czerwca każdego roku. W przypadku, gdy obowiązek ponoszenia opłaty powstanie po 30 czerwca opłatę należy wnieść w terminie 14 dni od daty złożenia deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Załączniki