Wersja obowiązująca z dnia

UCHWAŁA Nr RIO.VIII-0120-386/20 SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNE) IZBY OBRACHUNKOWE] WOLSZTYNIE z dnia 7 września 2020 roku w sprawie wydania opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Mrągowo informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2020 roku. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie w

Uchwała znajduje się w załączniku.

Załączniki

  • uchwała RIO
    format: pdf, rozmiar: 72.79 KB, data dodania: