Spis Rolny 2020

Polityka cookies

Serwis Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie przetwarza dane w celach wynikających z funkcjonowania Serwisu oraz używa „ciasteczek” tj. plików „Cookies” w celach statystycznych i funkcjonalnych. Dzięki nim możemy indywidualnie dostosować serwis do potrzeb osób go odwiedzających. Każdy odwiedzający ma możliwość wyłączenia ich w przeglądarce samodzielnie, dzięki czemu żadne informacje nie będą przez nas zbierane lub może kontynuować przeglądanie Serwisu akceptując stosowanie plików „Cookies”. Jednocześnie informujemy, iż szczegółowe informacje na temat tego czym są „ciasteczka” i jak je wyłączyć można znaleźć w naszej Polityce Prywatności.
Polityka Prywatności

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
Ogloszenia
Wersja z dnia

Spis Rolny 2020

Weź udział w loterii spisowej

Szczegóły na: https://loteria.spisrolny.gov.pl

Plakat weź udział w loterii spisowej!

 


Spis Rolny 2020 plakat

Wójt Gminy Mrągowo

– Gminny Komisarz Spisowy

 

na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w 2020 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1728)

 

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia w dniach 01.09.2020 r. -30.11.2020 r.

Powszechnego Spisu Rolnego 2020 r.

 

 1. Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania
 1. być osobą pełnoletnią;
 2. zamieszkiwać na terenie danej gminy;
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie;
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie;
 5. nie być skazanym za umyślne przestępstwo, w tym przestępstwo skarbowe.

 

 1.  Kandydat na rachmistrza terenowego jest zobowiązany do odbycia szkolenia obejmującego informacje o:
 1. statystyce publicznej, w tym tajemnicy statystycznej;
 2. zakresie podmiotowym i przedmiotowym spisu rolnego;
 3. sposobie wykonywania poszczególnych czynności w ramach bezpośredniego wywiadu z użytkownikiem gospodarstwa rolnego, w tym sposobie obsługi urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu rolnego.
 1. Szkolenie o którym mowa w pkt. II kończy się egzaminem testowym. Kandydat na rachmistrza terenowego, który z egzaminu testowego uzyskał wynik co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi, jest wpisany na listę kandydatów na rachmistrzów terenowych prowadzoną przez Gminnego Komisarza Spisowego. Kolejność na liście ustalana jest według liczby punktów uzyskanych z egzaminu testowego.
 2. Rachmistrza terenowego powołuje zastępca wojewódzkiego komisarza spisowego spośród osób, które uzyskały najwyższą liczbę punktów z egzaminu testowego, kierując się kolejnością na liście kandydatów na rachmistrzów terenowych. Zastępca Wojewódzkiego komisarza spisowego zawiera z rachmistrzem terenowym umowę zlecenie.
 3. Do zgłoszenia kandydata na rachmistrza terenowego należy dołączyć :
 1. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. 1);
 2. Informację dotyczącą RODO (zał. 2);
 3. Kserokopię dokumentu potwierdzającego ukończenie co najmniej szkołę średniej
 1. Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego powinno nastąpić na formularzu zgłoszeniowym dostępnym na stronie internetowej Urzędu Gminy Mrągowo https://bip.gminamragowo.net/, oraz w siedzibie Urzędu Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo.
 2. Wymagane dokumenty należy złożyć w formie pisemnej za pośrednictwem poczty lub osobiście w godzinach pracy Urzędu Gminy Mrągowo, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Zgłoszenie kandydata na rachmistrza terenowego w powszechnym spisie rolnym 2020 r.” w terminie od 15 czerwca 2020r. do 8 lipca 2020 r.

Dokumenty, które wpłyną do Urzędu po wskazanym wyżej terminie lub będą niekompletne, nie będą rozpatrywane. Decyduje data stempla pocztowego/osobistego dostarczenia dokumentów do Urzędu Gminy Mrągowo.

 

Adres do doręczeń: Urząd Gminy Mrągowo, ul. Królewiecka 60A, 11-700 Mrągowo.

 

Wójt Gminy Mrągowo- Gminny Komisarz Spisowy

Piotr Piercewicz

Załączniki