Wersja obowiązująca z dnia

INFORMACJA WÓJTA GMINY MRĄGOWO

 

INFORMACJA WÓJTA GMINY MRĄGOWO

 

z dnia 9 czerwca 2020r. w sprawie wyborów na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej 2020 Zgodnie z art.36 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r.
 – Kodeks wyborczy (t.j. Dz. U. z 2019r. poz.684 ze zm.)

 z a w i a d a m i a m

 

o wyłożeniu do wglądu w Urzędzie Gminy Mrągowo ul. Królewiecka 60A pok.
nr 11, w dniach od 17 czerwca 2020r. do 22 czerwca 2020r. w godzinach 800 do 1500 sporządzonego spisu wyborców w wyborach na Prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020r.