"Nie ma naszej zgody" Koszyk usług społecznych dla rodzin

Polityka cookies

Używamy pliki cookies do celów statystycznych i poprawnego działania strony.

Skoczek

Skocz do Wyszukiwarki Skocz do Menu Głównego Skocz do Głównej Zawartości
herb Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Gminy Mrągowo
GOPS projekty
Wersja z dnia

"Nie ma naszej zgody" Koszyk usług społecznych dla rodzin

 

„Nie ma naszej zgody”

 

Koszyk usług społecznych dla rodzin

 

Od 1 stycznia 2020  jesteśmy partnerami projektu realizowanego przez Fundację Alternatywnej Edukacji “ALE” i Stowarzyszenie na Rzecz Pomocy Rodzinie SYNAPSA na terenie naszej Gminy oraz Gminy Sorkwity. Projekt skierowany jest do tych rodzin, które
z różnych przyczyn nie mogą skorzystać ze specjalistycznej pomocy, umożliwiającej im pokonywanie trudności, z którymi na co dzień się borykają. Celem projektu jest więc ułatwienie dostępu do szerokiego wielokierunkowego wsparcia dla rodzin, które tego najbardziej potrzebują.

 

  • Wsparcie projektowe przewidziane jest dla minimum 48 osób z 16 rodzin
  • Adresowane jest zwłaszcza do tych rodzin, w których występuje konieczność opieki nad dziećmi przez samotnego rodzica, wielodzietność lub niepełnosprawność
  • Całej pomocy jesteśmy w stanie udzielać w miejscu zamieszkania rodziny, bez konieczności dojazdów w inne miejsca
  • Działania będą szczególnie dopasowane dla osób z niepełnosprawnością

 

Co jest proponowane rodzinom bezpłatnie w ramach projektu:
 

  • pomoc asystenta w codziennych wyzwaniach i trudnościach
  • opieka psychologa 
  • porady specjalistów i ich pomoc tam, gdzie to potrzebne, w tym: prawnika, psychiatry, terapeuty uzależnień, terapeuty dziecięcego, seksuologa, oligofrenopedagoga oraz mediatora
  • organizacja trwałej samopomocy sąsiedzkiej, jeśli będzie ona potrzebna i przydatna
  • tzw. Dni Rodziny: wyjazdy z atrakcyjnymi propozycjami wspólnego spędzania czasu
  • „siostrzaństwo-braterstwo”:  kontakt z młodzieżowymi wolontariuszami i wolontariuszkami dla najmłodszych uczestników i uczestniczek projektu celem pomocy w nauce i organizacji czasu wolnego

 

Projekt realizowany jest  od 1. stycznia 2020 roku do 31. marca 2021 roku ramach Regionalnego Programu Operacyjnego  Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa: RPWM.11.00.00 Włączenie społeczne.
Działanie: 11.02.00: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym.
Poddziałanie: 11.02.03 : Ułatwienie dostępu do usług społecznych, w tym integracja ze środowiskiem lokalnym.

 

 

 

Lider Projektu:

Fundacja Alternatywnej Edukacji „ALE”
11-710 Piecki, Zyzdrojowy Piecek 14

www.alefundacja.pl, tel. +48 660-739-028